Zippo zapalovače - stručný návod

  1. Plnění Zippo zapalovače benzínem

  2. Výměna škrtacího kamínku Zippo zapalovače

  3. Výměna knotu Zippo zapalovače

  4. Údržba Zippo zapalovače


Plnění Zippo zapalovače benzínem

Vyjměte insert (vnitřek Zippo zapalovače) z pouzdra a otočte jej vzhůru nohama. Zvedněte bílou plstěnou podložku, která těsní spodní část Zippo zapalovače. V palivové komoře uvidíte výplňový materiál podobný vatě. Výplňový materiál nasyťte benzínem. Jakmile se absorpce paliva začne viditelně zpomalovat, přestaňte. Zippo zapalovač nikdy nepřeplňujte! Nyní vložte insert zpět do schránky. Počkejte několik sekund, než se benzín dostane ke knotu.

windproof1

(TIP: Palivo ve Vašem zapalovači bude vzlínat vzhůru, proto se i menší množství benzínu dostane ke knotu a zajistí kvalitní hoření, není tedy nutné plnit zapalovač po okraj)

Pokud se Vám nedopatřením podaří Zippo zapalovač přelít, nedávejte zapalovač do kapsy. Přebytečný benzín otřete utěrkou a počkejte, až se zbytek paliva odpaří. Před použitím Zippo zapalovače se přesvědčte, že nádoba s benzínem je bezpečně uzavřena a palivo není rozlité v okolí. Pro jistotu si také umyjte ruce vodou, aby se zabránilo možnosti vznícení paliva na kůži.

POZOR: Palivo může dráždit pokožku, pokud se jím potřísníte, doporučujeme zasaženou oblast omýt vodou a namazat pleťovým krémem. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte odbornou pomoc.

(Tip: Jako palivo pro Váš zapalovač může posloužit téměř jakákoliv hořlavá kapalina. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme používat palivo k tomu uzpůsobené. Nejlepších výsledků dosáhnete s palivem Zippo Lighter Fluid – Zippo benzínem – který kromě vynikajících hořlavých vlastností obsahuje oproti ostatním značkám minimum škodlivých látek pro Vaše zdraví a je téměř bez zápachu)

 

Výměna škrtacího kamínku Zippo zapalovače

Pokud se škrtací kolečko vašeho Zippo zapalovače volně protáčí, nebo se naopak zasekává, je to znamení, že je nutné ihned vyměnit škrtací kamínek za nový a to dříve, než se starý kamínek mezi kolečkem a zapalovačem vzpříčí a trvale zasekne, nebo než Zippo zapalovač zkrátka přestane škrtat v tu nejméně vhodnou chvíli.

Vyjměte insert (vnitřek Zippo zapalovače) z pouzdra a otočte jej vzhůru nohama. Na spodní straně uvidíte šroub. Uvolněte jej (např. hranou víčka Zippo zapalovače) a pomalu vyjměte ven. Na konci šroubu je připojena pružinka, která přitláčí škrtací kamínek ke kolečku. Vysypte kamínek z insertu. Do otvoru vložte nový Zippo kamínek a lehce zasuňte zpět šroubek s pružinou a utáhněte jej.

(Tip: U novějších Zippo zapalovačů je v plstěné podložce nádrže malý otvor, který slouží právě pro bezpečné uchování jednoho náhradního kamínku tak, aby byl neustále při ruce)

Vložte insert zpět do schránky. Nyní můžete vyzkoušet, zda nový kamínek dobře škrtá. Pokud kolečko nadměrně drhne, vyjměte insert a šroub trochu povolte. Vložte insert zpět do schránky a zkuste znovu škrtnout.

windproof2

(Tip: Neškrtejte kolečkem, pokud není insert zasunut ve schránce zapalovače – zapalovač bude obtížné uhasit a hrozí popálení nebo požár)

S originálním Zippo zapalovačem doporučujeme používat vždy výhradně originální Zippo kamínky do zapalovačů.

 

Výměna knotu Zippo zapalovače

Pokud je knot Vašeho Zippo zapalovače již černý a Váš zapalovač špatně hoří, přestože je rádně naplněn, může být nutné upravit nebo vyměnit jeho knot za nový. Z hlediska principu fungování zapalovače je problém v tom, že palivo musí vzlínat bavlněným knotem směrem vzhůru do komínu, kde se palivo začně odpařovat a při škrtnutí hořet. Pokud je knot zuhelnatělý, palivo jím přirozeně přestane vzlínat a toto se projeví právě tím, že zapalovač nechytá. 

Pokud je v Zippo zapalovači dostatečné množství knotu (cca 5cm) můžete uchopit ohořelou část kleštěmi a opatrně jej povytáhnout směrem ven. Jakmile bude vidět čistý bílý knot, ohořelou část odstřihněte ostrými nůžkami zhruba na úrovni horního okraje škrtacího kolečka. Dejte pozor, ať se při zastřihování knot neroztřepí, příp. nevytáhne nad komínek – plamen by byl zbytečně vysoký a Zippo zapalovač by měl nadměrnou spotřebu. Knot v komínku narovnejte.

(Tip: Pro jednoduché a pohodlné zastřihování knotku je ideální použít malé střihátko na nehty)

Může se stát, že bude nutné výšku knotu snížit, nebo knot úplně vyměnit. Vyjměte insert (vnitřek Zippo zapalovače) z pouzdra a otočte jej vzhůru nohama. Na spodní straně uvidíte šroub. Uvolněte jej a pomalu vyjměte ven. Na konci šroubu je připojena pružinka, která přitláčí škrtací kamínek ke kolečku. Vysypte kamínek z insertu. Tyto díly opatrně uložte na bezpečné místo. Vyjměte bílou plstěnou podložku, která těsní spodní část zapalovače. V palivové komoře uvidíte výplňový materiál podobný vatě, vyjměte jej ven. Vytáhněte pinzetou nebo kleštěmi zbytek knotu. Přes komínek Zippo zapalovače navlékněte nový knot a pinzetou přes palivovou komoru nastavte jeho výšku.

(Tip: Výška knotu v komínku ovlivní výšku plamínku a spotřebu zapalovače. Vyšší knot=vyšší plamen=vyšší spotřeba a naopak. Ideální výška knotu je přibližně na horní úrovni škrtacího kolečka. Jiná výška knotu se nastavuje výjimečně-např. pro provedení různých triků se zapalovačem apod.)

Napěchujte výplňový materiál zpět do Zippo zapalovače tak, aby knot v maximální možné míře procházel celou palivovou komorou mezi jednotlivými kousky výplně (není vhodné napěchovat do komory nejdříve knot a potom výplň – palivo nebude do knotu optimálně vzlínat). Na dno Zippo zapalovače přidejte plstěnou podložku. Do otvoru vložte kamínek a lehce zasuňte zpět šroubek s pružinou a utáhněte jej. Naplňte insert benzínem a vložte jej zpět do schránky.

windproof3

(Tip: Nenechávejte Váš Zippo zapalovač zbytečně hořet. Při delším hoření vyhoří palivo z knotu a ten pak začne hořet sám, díky čemuž se rychleji znehodnotí)

S originálním Zippo zapalovačem doporučujeme používat vždy výhradně originální Zippo knot do zapalovačů.

 

Údržba Zippo zapalovače

Mezi časté dotazy našich zákazníků patří i ten, zda-li je nutná či vhodná nějaká údržba Zippo zapalovače.

Zippo zapalovač je ve své podstatě velice jednoduchý a žádná zvláštní údržba pro jeho provoz není nutná, je-li zapalovač používán běžným způsobem. Určitě ale existuje několik tipů, které prodlouží životnost spotřebního materiálu (kamínků a knotů) a zvýší spolehlivost zapalovače.

  1. Je vhodné občas vyčistit komín a kolečko Zippo zapalovače. Během delšího hoření, vznikají  mastné saze, které se usazují na vnitřní straně komínu Zippo zapalovače a částečně i na škrtacím kolečku. Po delší době se může stát, že tyto saze "namažou" kolečko natolik, že je obtížné škrtat i po výměně kamínku a na kolečko se musí vyvíjet nadměrný tlak.

    Aby se této nepříjemnosti předcházelo, je vhodné komín Zippo zapalovače a škrtací kolečko od sazí vyčistit. Čistění lze provést za použití několika obyčejných vatových tyčinek namočených do benzínu. Pomocí vatové tyčinky se mastné saze a nečistota jednoduše mechanicky odstraní. Čistění se provádí tak dlouho, dokud Zippo zapalovač bílou vatu na tyčince výrazně špiní.

  2. Nezapalujte nadměrně opotřebený knot. Pokud je vrchní část knotu viditelně ohořelá, takový knot již optimálně nepřivádí palivo a při hoření produkuje zbytečně mnoho sazí, které zanáší komín a kolečko Zippo zapalovače. Takový knot lze jednoduše povytáhnout a odstřihnout dle našeho návodu.

  3. Používejte originální Zippo kamínky. Kamínky jiných výrobců  většinou nedosahují potřebné kvality. Obvykle jsou příliš měkké a vyvíjí nadměrné množství prachu. Také dochází k jejich rychlému opotřebení a kamínek je nutné měnit po velmi krátké době. Zcela výjimečně může být kamínek naopak příliš tvrdý a dokáže obrousit škrtací kolečko do té míry, že Zippo zapalovač přestane škrtat a celý insert je nutné vyměnit.

 

POZOR! Hodláte-li čistit povrch Zippo zapalovače, přesvedčte se, že prostředek, který používáte, je vhodný pro čištění kovů. Některé druhy povrchů - zejména starožitné, mosazné a měděné, jsou citlivé na látky se kterými přicházejí do styku, a to včetně lidského potu. Tato vlastnost povrchů je záměrná, používáním Zippo zapalovač získává určitou patinu a charakteristický vzhled. Při styku s chemikálií ale může být změna povrchu příliš bouřlivá a na Zippo zapalovači mohou zůstat nevzhledné fleky. Pro čištění povrchu Zippo zapalovače je dostačující použít pouze suchý čistý bavlněný hadřík.

 

Copyright © smokenet.cz Tento text a jeho části je zakázáno dále rozšiřovat a publikovat bez souhlasu autora
V dokumentu byla užita grafika v souladu se svolením společnosti Zippo.