Zippo ohřívač rukou - návod

PLNĚNÍ ZIPPO OHŘÍVAČE RUKOU PALIVEM
hw1

 1. Sundejte víčko ohřívače, tahem sejměte katalytický hořák. (Hořák je k ohřívači připevněn relativně těsně, je možné, že bude nutné použít sílu)

 2. Do plastové odměrky si nalejte požadovanou dávku paliva. (Jako palivo se používá originální Zippo benzín do zapalovačů). Na plnou dávku paliva bude hořák hřát přibližně 12 hodin, na poloviční cca 6 hodin. (Pozn.: Při prvním použití vlejte do ohřívače dvě plné dávky paliva)

 3. Vlejte obsah odměrky do ohřívače. Ohřívač nikdy nepřeplňujte, může dojít k poškození hořáku, zranění nebo pořáru.

 4. Pečlivě otřete případné zbytky paliva z ohřívače a rukou.

 5. Opatrně nasaďte zpět katalytický hořák. Ujistěte se, že opravdu pevně přiléhá k ohřívači. Nesprávně nasazený hořák způsobí malou nebo žádnou účinnost ohřívače.

 6. Zavřete nádobku s benzínem a odložte ji na bezpečné místo. Ujistěte se, že nikde není palivo rozlité a že jste si palivem nepotřísnili ruce nebo oblečení.

SPUŠTĚNÍ ZIPPO OHŘÍVAČE RUKOU

hw2

 1. Sejměte víčko ohřívače a uchopte tělo ohřívače do ruky. Druhou rukou přibližte plamen zapalovače ke katalytickému hořáku a zahřívejte jej po dobu 15-30 sekund (nezáleží, jestli použijete Zippo zapalovač nebo jiný typ zapalovače).

 2. Jakmile katalytický hořák začne žhnout (projeví se občasným růžovo-oranžovým světélkováním v šeru), nasaďte zpět víčko ohřívače a nechte jej cca 1-2 minuty rozehřát, poté jej vložte do přiloženého textilního pouzdra. Ohřívač musí být vždy uložen v textilním pouzdře, jinak se bude přehřívat! Ohřívač nyní bude vyzařovat příjemné teplo bez plamene a splodin po dobu až 12ti hodin.

 3. Po spuštění katalytického procesu nelze ohřívání zastavit. Je-li to nezbytné, ponechte ohřívač v textilním pouzdře a odložte jej na bezpečné místo. Po spotřebování veškerého paliva ohřívač samovolně vychladne.

 

Všeobecné tipy pro používání Zippo ohřívače rukou:

 • Při prvním použití naplňte ohřívač dvojnásobnou dávkou

 • Nikdy nelejte benzín do hořáku, zuhelnatěním se hořák zničí. Hořák nemá hořet, má pouze žhnout díky chemické reakci, která se spustí zahřátím nad plamenem.

 • Ohřívač plňte dostatečnou dávkou paliva. Bez dostatku paliva se hořák nezahřeje. Teplotu regulujte pomocí textilního pouzdra.

 • Pokud potřebujete ohřívání přerušit, nechte ohřívač prostě vychladnout. Pokud přerušíte reakci sundáním hořáku, palivo ze zahřáté nádrže se vám odpaří rychleji, než když hořák necháte vychladnout a nejspíš se i popálíte.

V naší nabídce samozřejmě najdete všechny výše zmíněné komponenty: náhradní hořák, Zippo ohřívač rukou i originální Zippo benzín.