Vrácení zboží bez udání důvodu

Zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu smokenet.cz můžete bez udání důvodu vrátit v zákonné lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy jste převzali zboží od přepravní služby a trvá následujících 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních). Pokud posledním dnem této lhůty je den pracovního klidu (víkend, státní svátek), přesune se poslední den lhůty na nejbližší pracovní den následující po tomto dni.

Po doručení zboží na adresu našeho servisního střediska Vám bude do 14ti dní připsána částka odpovídající ceně zboží uvedené na faktuře na váš bankovní účet.

Žádost o vrácení zboží bez udání důvodu můžete odeslat emailem na adresu obchod@smokenet.cz nebo můžete vyplnit Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a společně s kopií originální faktury přiložit ke zboží a odeslat na adresu:

ATC distribution s.r.o.
Gen. Štefánika 40
75002 Přerov

V případě, že zboží nebo jeho obal bude jevit známky použití přesahující obvyklý rámec seznámení kupujícího s vlastnostmi a funkcemi výrobku, prodávající si vyhrazuje právo snížit vrácenou sumu o náklady spojené s uvedením zboží, resp. jeho originálního obalu do původního stavu.

Náklady na dopravu zboží

Náklady na dopravu při vracení zboží bez udání důvodu si kupující hradí vždy sám.

Náklady na dodání zboží kupujicímu budou vráceny do výše nejlevnějšího způsobu dopravy nabízeného k danému typu zboží.