Kódování Zippo zapalovačů

Kdy byl můj Zippo zapalovač vyroben? Klíčem k určení data výroby je ražba na spodní straně Zippo zapalovače!

 

Podobně jako u většiny sběratelských předmětů, datum výroby Zippo zapalovače ovlivňuje jeho hodnotu. Cenná informace ukrytá v datovém kódu na spodní straně každého Zippo zapalovače pomáhá sběratelům určit jeho stáří. Nejstarší Zippo zapalovače vyrobené mezi lety 1933 až 1957 potom lze identifikovat dle vzhledu, stylu loga a patentových informací na spodní ražbě.

Koncem 50. let společnost Zippo začíná na své zapalovače razit datové kódy. Původním účelem těchto datových kódů byla kontrola kvality. Tyto datové kódy se zároveň staly cennou pomůckou pro sběratele Zippo zapalovačů. 

Vzhled slova “Zippo” na spodní ražbě je také klíčem k určení stáří zapalovače. Od roku 1933 do poloviny 50. let bylo slovo Zippo raženo jako prostý nápis velkými bezpatkovými písmeny. První logo Zippo bylo navrženo koncem 40. let, ale do spodní ražby bylo zavedeno až od roku 1955. Koncem 70. let bylo logo Zippo modernizováno na současné a od roku 1980 nahradilo předcházející logo na spodní ražbě Zippo zapalovačů.

Zippo logo 1933 - 1954 Zippo logo 1955 - 1979 Zippo logo 1980 - současnost ZIPPO_Logo_2020
 1933 - 1954  1955 - 1979  1980 - 2020 2020 - současnost

 

 

1933 - 1937

1937 - 1950

Ražba Zippo 1933 Ražba Zippo 1937 - 1950

První produkční Zippo zapalovače obsahovaly text “PAT PENDING”. Podle tohoto klíčového znaku lze identifikovat nejstarší Zippo zapalovače.

V roce 1936 bylo Zippo zapalovačům uděleno patentové číslo 2032695, které se objevuje na spodní ražbě od roku 1937.

 

1942 - 1946

1950 - 1957

Ražba Zippo 1942 - 1946 Ražba Zippo 1950 - 1957Ražba Zippo 1957

Část produkce Zippo zapalovačů z tohoto období (model Black Crackle) obsahuje chybu v ražbě. Jako číslo patentu je uvedeno 203695. Podle této chyby je možné identifikovat Zippo zapalovače dodané americkým ozbrojeným silám v období druhé světové války. "Civilní" Zippo zapalovače chybně označeny nejsou.

Nový patent č. 2517191 byl udělen v roce 1950. Na začátku dekády bylo toto číslo raženo se slovy PAT. PEND. Tato slova byla později nahrazena větou MADE IN U.S.A. V roce 1957 ještě byly použity oba formáty ražby.

 

1958 - 1965

Ražba Zippo 1958

První datové kódy byly postupně zaváděny od roku 1958 společně s instalací nových matric. Čtyři tečky vlevo a čtyři tečky v pravo od loga Zippo značí rok 1958. V následujících letech tento způsob kódování pokračoval snižováním počtu teček:

  1959 •••• •••  
  1960 ••• •••  
  1961 ••• ••  
  1962 •• ••  
  1963 ••  
  1964  
  1965    

 

1966 - 1973

Ražba Zippo 1966

V roce 1966 byly tečky nahrazeny vertikálními linkami. Čtyři linky z leva a čtyři linky z prava označují Zippo zapalovač z roku 1966.

  1967 | | | | | | |  
  1968 | | | | | |  
  1969 | | | | |  
  1970 | | | |  
  1971 | | |  
  1972 | |  
  1973 |    

 

1974 - 1981

Ražba Zippo 1974

V roce 1974 byly vertikální rovné linky nahrazeny lomenými linkami. Čtyři lomítka z leva a čtyři lomítka z prava označují Zippo zapalovač z roku 1974.

  1975 //// ///  
  1976 /// ///  
  1977 /// //  
  1978 // //  
  1979 // /  
  1980 / /  
  1981 /    

 

1979

Ražba Zippo 1979 s chybou Ražba Zippo 1979 opravená

Na začátku roku 1979 vznikla chyba, kdy bylo odebráno lomítko z levé strany loga Zippo namísto z pravé.

Konfigurace ražby byla opravena až v polovině roku 1979.

 

1982 - 1986

Ražba Zippo 1982

V roce 1982 se značení změnilo na obrácená (zpětná) lomítka. Zippo zapalovače z roku 1982 jsou označeny čtyřmi obrácenými lomítky vlevo a čtyřmi obrácenými lomítky vpravo od loga Zippo.

  1983 \\\\ \\\  
  1984 \\\ \\\  
  1985 \\\ \\  
  1986 \\ \\  

 

1982

1986

Ražba Zippo 1982 - výroční zapalovač Ražba Zippo 1986 - první polovina roku

První celomosazný model Zippo byl vyroben na památku 50. výročí společnosti Zippo. V ražbě se objevuje nápis COMMEMORATIVE u obou výročních modelů.

Spodní ražba na Zippo zapalovačích z první poloviny roku 1986. V průběhu roku byl tento způsob způsob značení nahrazen novějším.

 

1986 - 1999

Ražba Zippo 1986 - druhá polovina roku

Od 1. července 1986 byl zaveden nový systém značení Zippo zapalovačů. Měsíc výroby označuje písmeno A - L (A = leden, B = únor, atd.) a rok výroby označuje římská číslice. (Označení měsíce výroby bývá často mylně interpretováno jako značení kvality zapalovače.)

  1986 G-L II  
  1987 A-L III  
  1988 A-L IV  
  1989 A-L V  
  1990 A-L VI  
  1991 A-L VII  
  1992 A-L VIII  
  1993 A-L IX  
  1994 A-L X  
  1995 A-L XI  
  1996 A-L XII  
  1997 A-L XIII  
  1998 A-L XIV  
  1999 A-L XV  

 

1988

1999

Ražba Zippo 1932 Replica Ražba Zippo 1999 TVD Titanium

V roce 1988 byl vydán retro zapalovač, replika prvního vyráběného modelu. Ve zvláštní ražbě byl zapalovač označen ORIGINAL 1932 REPLICA. Teprve později se zjistilo, že vůbec první sériový Zippo zapalovač byl fakticky vyroben až v lednu 1933. Pozdější šarže tohoto modelu jsou označeny už přesněji “1933 Replica.”

V tomto jediném roce byl uveden model Zippo zapalovače s titanovým povrchem TVD Titanium. Zvláštní spodní ražba zahrnovala značku Ti z periodické soustavy prvků.

 

2000

Ražba Zippo 2000

Na začátku nového milenia byla do spodní ražby Zippo zapalovačů k římské číslici přidána arabská číslice 2000. Tento způsob kódování Zippo zapalovačů byl užíván pouze v roce 2000.

  2000 A-L XVI  

 

2001 - 20XX

Ražba Zippo 2001

Římské číslice byly v roce 2001 zcela nahrazeny arabskými číslicemi, které korespondují se dvěma posledními čísly daného letopočtu. V tomto formátu jsou Zippo zapalovače označovány od roku 2001 do dnes.

  2001 A-L 01  
  2002 A-L 02  
  2003 A-L 03  
  2004 A-L 04  
  2005 A-L 05  
  20XX A-L XX  

 

2002

2002

2003

Ražba Zippo Niagara Falls Ražba Zippo 2002 - výroční zlatý zapalovač Ražba Zippo Armor™ Case

Od roku 1949 do roku 2002 společnost Zippo vyráběla zapalovače také v Niagara Falls v Kanadě. Toto je jediné místo na světě mimo Bradford, kde se originální Zippo zapalovače vyráběly.

Limitovaná edice Zippo zapalovačů s pečetidlem byla vydána v 70. roce existence společnosti Zippo k uctění zakladatele společnosti G.G. Blasidella. Matrice, která takto označila 300 18-ti karátových zlatých Zippo zapalovačů, byla stažena z produkce a byla věnována současnému majiteli společnosti Zippo.

 Zvláštní štít s písmenem A v ražbe Zippo zapalovačů označuje modely Armor™ vyrobené ze silnějšího kovu. Tyto modely se vyrábí od roku 2003, v katalogu se však objevují až od roku 2005. 

 

Copyright © smokenet.cz Tento text a jeho části je zakázáno dále kopírovat a publikovat bez souhlasu autora